052-3723238

תמיכה ותחזוקת אתרי אינטרנט

נדרשת פעילות מתמדת של ניהול ,תחזוקה ושדרוג/ שיפור אתר אינטרנט לצורך שימורו
ככלי אפקטיבי המסייע לקידום המטרות שלמענן נבנה.

שירותי ניהול תחזוקה וקידום אתרים ניתנים לפלטפורמות המובילות לבניית אתרים

WordPress 
Joomla 
Presta 

אופי השירותים הניתנים

• סיוע בניהול האתר
 המלצה / סיוע ביצירת מחזורי עדכון תקופתיים לחלקים רלוונטיים באתר
 סיוע ביצירת אמצעים לתמיכה בעדכון "זריז" של מידע ונתונים עדכניים ע"י בעלי תפקידים בארגון.
 סיוע ביצירת שיתוף עם אתרים נבחרים.
 הגדרה ובניית כלים משלימים לתמיכה באירועים חשובים בחיי הארגון.
 סיוע מקצועי בניתוח נתוני תעבורה.

• שיפור ושדרוג האתר
 ביצוע תוספות ושינויים
 הכנסת עדכוני תוכנה מזדמנים לפלטפורמה ולPLUGIN שונים
 רענון / והוספת מוטיבים גראפיים באתר.
 סיוע רעיוני וגרפי במיתוג האתר.

• שירותי תחזוקה לאתר
 ביצוע התאמות ותיקונים לבקשת מנהלי האתר.
 תיקון תקלות זריז
 הדרכה ותמיכה בתפעול השוטף של האתר