052-3723238

בדיקות תוכנה

צריכת מידע הולכת וגוברת מיום ליום ונעשית בעיקר באמצעות Smart Phones וטאבלטים ,ההופכים במהירות לאמצעי המחשוב והתקשורת המרכזי של משתמשי קצה. השימוש המואץ במכשור זה מחייב חברות וארגונים להסיט משאבים כספיים הולכים וגדלים לפיתוח מהיר של מוצרים בתחום המובייל. יעדי השקעות אלו , שיפור והעמקת הקשר עם הלקוחות ,הפחתה בהוצאות תפעול באמצעות מערכות המסיעות לייעול הייצור/מערכים לוגיסטיים פנים ארגוניים ומערכות הפצה ומכירה. אי לכך פיתוח ותמיכה במכשירים אלו הופך במהירות אמצעי אסטרטגי לשימור כושר התחרות, שיפור הרווחיות וגידול בהכנסות.

ביצוע בדיקות איכות תוכנה במתודולוגיה התואמת את צרכי הארגון וברמה מקצועית נאותה מצריך השקעה בהקמת מעבדת בדיקה וברכישת מכשירים וציוד נילווה. כמו כן ביצוע פנים ארגוני של הבדיקות דורש הכשרת בודקים מקצועיים והעסקתם הרצופה במהלך השנה . כאשר פעילות זאת אינה חלק אינטגראלי של עסקי הליבה בארגון, רצוי וניתן להפחית משמעותית את העלויות והתקורות בתחום זה באמצעות מיקור חוץ .

שירותי בדיקות התוכנה הניתנים בתחום המובייל

  •  שרותי בדיקות המעבדה מאפשרים בחינת מהדורות יישומי מובייל ואבטחת יכולת תפעולם על גבי מערכות הפעלה שונות כגון iOS ,אנדרואיד ו- Windows Mobile . השירותים ניתנים באמצעות מגוון רחב של מכשירים ניידים המצוי ברשות החברה .במידת הצורך ניתן להיעזר בספקים חיצוניים המספקים שרותי הדמיה בתקשורות למכשירים ניידים .
  •  קודם ביצוע הבדיקות מותאמת מתודולוגיית בדיקות למוצר התוכנה הנבדק ,במסגרת שגרת הבדיקות המותאמת למוצר התוכנה נבדקים מדורגים ומתועדים תפקודי התוכנה על גבי מגוון המכשירים הניידים הנדרש.

שירותי בדיקות איכות תוכנה לעולם הWEB

אופן ניהול הבדיקות

  •  סאדלטק מבצעת את הבדיקות ע"י צוות איכותי המנוהל ע"י ראש צוות בעל ניסיון רב בבדיקות תוכנה, בניהול וביצוע פרויקטים לאבטחת איכות ובדיקות בכל הרמות. הגדרה וניהול משימות הפרויקט תבוצע ע"י ראש צוות בהתאם לסדרי העדיפויות הנקבעים עם הלקוח.
  •  הלקוח יקבע איש קשר מטעמו אשר ינהל וילווה את האספקטים הניהוליים של הפרויקט כמו עמידה בלו"ז, קבלת החלטות נדרשות, הנחייה וכן אספקטים תפעוליים כדוגמת סיוע בקביעת פגישות, קבלת מסמכים וכו'.
  •  נהלי עבודה מפורטים ייקבעו בין הנהלת הלקוח לנציג ההנהלה עם תחילת הפרויקט.
    במהלך הפרויקט מתוכננים מפגשים פורמאליים לאישור השלמת שלבי הביצוע השונים. המפגשים יהיו לפי הצורך ובהם ידונו בסטאטוס הפרויקט ויאושרו אבני הדרך.

שלבים מקדימים לביצוע בדיקות התוכנה :
לימוד מסמכי אפיון למערכת ,הכרת המרכיבים הטכניים והכנת תוכנית בדיקות.

אופן ביצוע בדיקות המערכת
ביצוע הבדיקות נעשה על סמך מסמך הבדיקות (STD) שהוכן קודם לכן.

סוגי הבדיקות

מטרת פרויקט הבדיקות לבצע בדיקה ואימות יכולות המערכת מול הדרישות כפי שצוין לעיל.
1.בדיקות Usability
2.בדיקות אבטחה
3.בדיקות GUI
4.בדיקות קישורים
5.בדיקות פונקציונאליות
6.בדיקות מקרי קצה ומקרים חריגים
7.בדיקות ממשקים
8.תאימות בסיסי נתונים ואימות נתונים.
9.בדיקה מכל סוגי הדפדפנים: IE,FIREFOX,CHROME
10.בדיקה ממחשבים בעלי מגוון רחבי פס בהתאם להתקנות הקיימות ב"הלקוח"
11.בדיקות ביצועים על פי המוגדר באפיון
12.בדיקות רגרסיה- מבדקים חוזרים

ניהול תקלות

התקלות שיתגלו במהלך הבדיקות ינוהלו באופן מרכזי ב QC. הניהול יכלול תיעוד וניטור אופן גילוי התקלות, מועד תיקונן ובדיקות חזרה בהתאם.

תוצאות הבדיקות

מעבר בדיקה בהצלחה ייקבע באם הבדיקה הסתיימה על פי התכנון במסמכי הSTP וה STD

מסמכי הבדיקות

• אפיון תוכנית בדיקות תוכנה (STP) – מסמך זה כולל את תכנון עץ הבדיקות והגדרת תצורת המערכת הדרושה לכל בדיקה.
• מסמך הבדיקות (STD) – מסמך זה יפרט את תהליך ביצוע הבדיקות. מסמכי תוצאות הבדיקות (STR). המסמך יעודכן עם תוצאות לאחר הבדיקות.

מסמכי לקוח

הבדיקות שיוגדרו יתבססו על מסמכי אפיון של הלקוח, על תסריטי בדיקות המסירה של הספק ועל תסריטי בדיקות הקבלה. כל מסמכי הבדיקות שנכתבו בשלב הראשון של הפרויקט ישמשו יועברו לידי צוות הבדיקות עם תחילת הפעילות ויהוו בסיס למסמכי הבדיקות בהמשך.

תיעוד תוצאות

תיעוד תוצאות הרצת הבדיקות (STR-Software Test Results) וסיכום תהליך הבדיקות.

תוצרי הפרויקט

• תרחישי בדיקות מתועד (STD-Software Test Description )
• מסמך תוצאות הרצת הבדיקות (STR-Software Test Results) וסיכום תהליך הבדיקות . מסמכי הבדיקות יוגשו כפלטים של כלי הבדיקות

סביבת בדיקות

לצורך תכנון והרצת הבדיקות, הלקוח יעמיד לרשות צוות הבדיקות של סאדלטק סביבת בדיקות מלאה אשר תדמה ככל הניתן את סביבת העבודה הרגילה שלה בתצורתה הסופית.

בקרה על תוצרי הבדיקות

עם תחילת כל סבב בדיקות, תבוצע בקרה שוטפת ויופקו דו"חות יומיים על התקדמות הבדיקות.

דיווח על שיבושי תוכנה / תפקודים לקויים – באגים

הפרטים הרלוונטים לתיאור ואפיון הבאג מועברים לגורם המטפל (בדרך כלל למחלקת פיתוח).
מרכיבי הדיווח:
1.כותרת מתאימה שממנה ניתן להבין על מה מדובר.
2.תיאור מלא של הבאג במילים פשוטות.
תיאור מורחב ומדויק שמכיל את כל המידע הנחוץ עם תיאור התרחיש שבו ניתן לשחזר את הבאג. במידה ומדובר בבאג עיצובי התיאור יכלול רזולוציית מסך ופרמטרים אחרים במידה וזה נחוץ.
3.תיעוד הבאג ע"י צירוף צילומי מסך או דוח מערכת (LOG).
4.תיאור הצעדים לשחזור הבאג במידה ורלוונטי.
5.גרסת התוכנה/אפליקציה שבה נמצא הבאג.
6.עדיפות/קדימות הבאג על באגים או משימות אחרות (בייעוץ מנהל צוות יחד עם מחלקת מוצר במידה ויש).
7.מועד/גבול אחרון לתיקון הבאג.
8.סטטוס הבאג (נפתר/לא נפתר).
9.במידה וזה רלוונטי מתווספת חוות דעתו האישית של הבודק כולל נקודות שיפור/שימור.
10.דוח סיכום לפני סגירת הבאג לאחר תיקון ובדיקה על מערכת/גרסה שחרור ללקוח.
11. התכתבות במהלך הבדיקות מתועדת במערכת ניהול הבדיקות .

כ"א הנדרש לתכנון וביצוע הבדיקות

סאדלטק תקצה כ"א מיומן ובעל ניסיון לתכנון התסריטים וביצוע הבדיקות. גודל הצוות מותאם להיקף העבודה הנדרשת וללוח הזמנים המתואם עם הלקוח.